Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskrona får bra resultat i kvalitetsundersökning

Karlskrona får bra resultat i kvalitetsundersökning

Publicerad 19 januari 2016 14:02 | Uppdaterad 19 januari 2016 15:47
Karlskrona kommun har haft en positiv utveckling på flera områden under 2015. Det visar SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som varje år synar utvalda nyckeltal i kommunernas verksamhet.

Bäst resultat får Karlskrona inom områdena tillgänglighet, trygghet och delaktighet och information.

På åtta olika punkter har Karlskrona förbättrat sina resultat i förhållande till rikssnittet, sedan 2014 års undersökning. Möjligheten för medborgarna att vara med och påverka kommunens utveckling har ökat mycket, här ligger Karlskrona långt över rikssnittet. Några anledningar till det goda resultatet är att det går att nå samtliga partier och politiker via e-post, att det finns ett utvecklat system för synpunktshantering, medborgarnas frågestund i kommunfullmäktige och fler forum för medborgardialoger. Karlskrona kommun utmärker sig också genom att fortsatt ha kort väntetid till både förskola och äldreboende.

Inom områdena kostnadseffektivitet och samhällsutveckling har kommunen något sämre resultat. Arbetsmarknadsområdet är fortfarande det viktigaste fokusområdet att jobba vidare med och en fråga som kommunen måste förbättra sig i.

Läs resultaten av Kommunens kvalitet i korthet 2015

Om Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) sedan 2007. Karlskrona kommun har deltagit i undersökningen sedan 2011.

Resultatet är tänkt att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilket kvalitet som kommunen levererar på sin service. Årets resultat kan jämföras med kommunens tidigare resultat eller med de aktuella resultaten för de andra kommuner som är med i undersökningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-01-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskrona-far-bra-resultat-i-kvalitetsundersokning/