Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Ja till parkeringsstrategin

Ja till parkeringsstrategin

Publicerad 24 november 2011 16:52 | Uppdaterad 24 november 2011 17:02
Kommunfullmäktige sa efter en lång debatt ja till en ny parkeringsstrategi för Karlskrona. Av fullmäktiges ledamöter röstade 42 ledamöter ja till förslaget medan 33 röstade nej.

Sverigedemokraterna fick igenom en förändrig i det ursprungliga förslaget
som innebär att det inte blir något parkeringsförbud i de mest centrala delarna mellan klockan 03.00 och 07.30.

Kommunfullmäktige sa också ja till tre tilläggsförslag från SD:

 • Parkeringstiden i röd zon maximeras till 2 timmar
 • Effektivare övervakningen av parkeringsplatserna
 • Uppdra åt Tekniska förvaltningen att undersöka om det går att inrätta fler parkeringsplatser på Trossö

Beslutet i korthet

 • Avgiftstid vardagar klockan 09.00 - 16.00.
  Röd zon 13 kr/timme
  Blå zon 9 kr/timme
  Grön zon 5 kr/timme
 • All parkering är gratis i alla zoner efter klockan 16.00 på vardagar  
 • De mest centrala parkeringsplatserna (röd zon) avgiftsbeläggs lördagar mellan klockan 10.00 och 14.00 och med en tidsbegränsning på två timmar. Övrig parkering är fortsatt avgiftsfri på lördagar 
 • Ett så kallat Trossökort för 100 kr månaden införs och gäller såväl inpendlarparkering som boendeparkering i blå och grön zon. Kortet tillåter parkering upp till sju dygn i sträck 
 • De kostnadsfria korttidsparkeringsplatserna har inventerats och i flera fall fått en bättre placering. Antalet korttidsplatser minskar något i antal och föreslås få en enhetlig parkeringstid på 10 minuter 
 • Vägvisningen till de centrala parkeringsplatserna förbättras 
 • Fasta städdagar med tidsbegränsat parkeringsförbud införs
  i alla zoner; varje gata 3 timmar en dag i veckan
 • Utökad p-övervakning införs
 • Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda hur man ska kunna öka antalet parkeringsplatser på Trossö

Mer information om parkeringsstrategin

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-11-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ja-till-parkeringsstrategin/