Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ja till Femklöverns budget

Ja till Femklöverns budget

Publicerad 20 juni 2012 09:01 | Uppdaterad 20 juni 2012 09:07
Efter en drygt fyra timmar lång debatt sa kommunfullmäktige ja till Femklöverns budgetförslag för 2013. Efter flera omröstningar där partiernas förslag ställdes mot varandra vann Femklövern med röstsiffrorna 36 mot 31. Sverigedemokraterna la ner sina röster i slutvoteringen.

Femklöverns budget innebär bland annat att Barn- och ungdomsnämnden får ett tillskott på 13 miljoner kronor 2013, 22 miljoner 2014 och 30 miljoner 2015. Samtidigt frigör den nya skolorganisationen sammanlagt 40 miljoner kronor under de tre åren.

Socialnämnden får en utökad budget med 37 miljoner kronor 2013 för att klara utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. Fram till 2015 får Socialnämnden sammanlagt 121 miljoner i utökad budgetram. Samtidigt görs en satsning på 20 kommunala beredskapsjobb, vilket ger ett minskat behov av ekonomiskt bistånd.

Handikappnämnden får utökad budget 2013 åren med 11 miljoner för att möta volymökningen i verksamheten, sett över all tre åren får handikappnämnden 51 miljoner.

Femklövern föreslår inte någon höjning av kommunalskatten, den ligger kvar på 21,19 procent.

Genom generella effektiviseringar på bland annat fastighetsdrift, IT, kostenheten, städ och administration ska 30 miljoner sparas 2013. Sammanlagt ska 140 miljoner sparas över tre år.

Läs Femklöverns budgetförslag med bilagor, pdf 4 MB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-07-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ja-till-Femkloverns-budget/