Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Inget som styrker misstanke om olovlig frånvaro i hemtjänste...

Inget som styrker misstanke om olovlig frånvaro i hemtjänsten

Det har inte framkommit något som styrker påståendena om olovlig frånvaro i en utpekad hemtjänstgrupp i Karlskrona, det visar utredningen som gjorts efter anmälan från en privatperson.

Samtliga inblandade och deras chefer har intervjuats och i utredningen ingår underlag från arbetsgruppens dokumentation, lönesystemet, tjänstgöringsrapporter, ledighetsansökningar och löneutbetalningar. Det har funnits vissa brister i frånvarorapporteringen, men det har gällt inrapporteringen i lönesystemet som inte görs av den anställde själv.

Anmälan, som rör sju namngivna personer i en hemtjänstgrupp, kom in till kommunen i september sedan det blev känt att fem andra anställda avskedats på grund av olovlig frånvaro. Enligt anmälaren ska de sju på ett systematiskt sätt ha fuskat med arbetstiderna under hela 2009.

Vid det tidigare fallet, då fem anställda inom hemtjänsten avskedades, visade den då gjorda utredningen att de fem täckt upp för varandra och på så sätt möjliggjort olovlig frånvaro. De inblandade var också medvetna om att de genom sitt agerande varit frånvarande utan lov och fått lön för tid som de inte arbetat.

För mer information
Per Jonsson
Förvaltningschef
0455 - 30 44 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-11-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Inget-som-styrker-misstanke-om-olovlig-franvaro-i-hemtjansten/