Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ingen anledning till oro för de som har privata utförare av ...

Ingen anledning till oro för de som har privata utförare av hemtjänst

Ett av de tre privata vårdföretag som erbjuder hemtjänst i Karlskrona kommun har ekonomiska problem. Det är bara två personer som anlitar det aktuella företaget och de riskerar inte att bli utan hemtjänst.

Äldreförvaltningen har rutiner för att säkerställa att ingen blir utan hemtjänst. Om Äldreförvaltningen bedömer att företaget inte längre kan utföra sina åtaganden kommer avtalet att brytas och den kommunala hemtjänsten tar genast över.

Bakgrund

I juni 2008 slutförde Äldreförvaltningen en upphandling som ger de som har hemtjänst i Karlskrona kommun möjlighet att välja mellan den kommunala hemtjänsten och tre privata företag.

Vid upphandlingen gjordes alla de kontroller av företagens ekonomi som ska utföras, dessutom gjorde kommunen ytterligare kontroller. Vid den tiden fanns inga tecken på att något företag skulle ha ekonomiska problem.

I avtalen som kommunen har med vårdföretagen ingår uppföljningsmöten två gånger per år. Äldreförvaltningen träffade det nu aktuella företaget så sent som måndagen den 16 februari, inte heller då lämnade företaget några uppgifter om att de har ekonomiska problem.

Äldreförvaltningen tog igår beslutet att kalla företaget till ett nytt möte med anledning av den uppkomna situationen.

För mer information

Eva Herbertsson
stf chef Äldreförvaltningen
0455 30 44 12


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-02-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ingen-anledning-till-oro-for-de-som-har-privata-utforare-av-hemtjanst/