Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Informationsmöte om väghållningen i Rödeby

Informationsmöte om väghållningen i Rödeby

Karlskrona kommun bjuder in till informationsmöte om den framtida väghållningen i Rödeby.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen endast ska svara för väghållningen i centrala Karlskrona, i övriga tätorter ska väghållningen skötas av samfällighetsföreningar (tidigare kallade vägföreningar).

Med anledning av detta bjuder Karlskrona kommun in till informationsmöte i syfte att starta en samfällighetsförening i Rödeby.
 
Tid: Tisdagen den 9 september klockan 18.30
 
Plats: Rödebyskolans idrottshall
 
Välkommen!

För mer information
Karl-Johan Svärd
Gata/Parkchef
Telefon 0455-30 31 87

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-09-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Informationsmote-om-vaghallningen-i-Rodeby/