Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Informationsmöte 30 maj angående detaljplan Fäjö 1:110, Sälj...

Informationsmöte 30 maj angående detaljplan Fäjö 1:110, Säljö udde

Publicerad 25 maj 2012 09:22 | Uppdaterad 25 maj 2012 09:25

Samråds- och informationsmöte kommer att hållas måndagen den 30 maj 2012 klockan 18.30 i sammanträdesrummet Freden i kommunhuset på Östra Hamngatan 7B. Från kommunen medverkar politiker och tjänstemän.

Under samrådstiden finns fullständiga handlingar tillgängliga under ordinarie öppettider på:

- Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7B, i receptionen
- Stadsbiblioteket, Stortorget
- Lyckeby bibliotek

Samrådstid: 25 maj – 22 juni 2012

Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde

Synpunkter på detaljplanen lämnas skriftligen senast den 22 juni 2012 till:
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-05-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Informationsmote-30-maj-angaende-detaljplan-Fajo-1110-Saljo-udde/