Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Handlingsplan för att motverka korruption

Handlingsplan för att motverka korruption

Publicerad 9 februari 2015 15:49 | Uppdaterad 9 februari 2015 16:11
Karlskrona kommun har nolltolerans mot korruption och nu finns en handlingsplan som tar upp vilka regler som gäller samt vilka skyldigheter, rättigheter och möjligheter medarbetare och förtroendevalda på kommunen har.

Planen beskriver vad som kan vara en muta och hur man som medarbetare eller förtroendevald bör agera om man erbjuds något som kan misstänkas vara en muta.

I planen är det också beskrivet hur en medarbetare eller förtroendevald kan anmäla misstankar om att någon är utsatt för korruption. I normalfallet ska det rapporteras till närmaste chef.

För anmälningar om korruption där medarbetare av någon anledning inte kan vända sig till sin chef finns nu en mottagningsfunktion på kommunledningsförvaltningen. 

Regelverk mot mutor och förstärkt inre kontroll

Regelverket, som är anpassat till mutbrottslagstiftningen, ska vara ett stöd för medarbetare och förtroendevalda. Det ska även tydliggöra för leverantörer vad som gäller i Karlskrona kommun. Alla verksamheter får också i uppdrag att i sin interna kontroll uppmärksamma risker för korruption. 

Dokument som ingår i handlingsplanen:

Policy mot mutor, pdf 27 kB

Riktlinjer mot mutor, pdf 54 kB

Riktlinjer för bisysslor, pdf 58 kB

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor, pdf 30 kB


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-02-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Handlingsplan-for-att-motverka-korruption/