Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Gruppen som ska utreda händelsen på Af Klint är tillsatt

Gruppen som ska utreda händelsen på Af Klint är tillsatt

På torsdagseftermiddagen blev den grupp klar som ska göra internutredningen av händelsen på servicehuset Af Klint där en kvinna hittats död i sin lägenhet.

Internutredningen görs på direkt uppdrag av äldreförvaltningens chef Per Jonsson. Arbetet kommer att starta omedelbart och den 28 februari 2009 ska slutrapporten lämnas till förvaltningschefen.

Gruppen består av fem personer och kommer att ledas av Tore Svensson på kommunens socialförvaltning. Därutöver knyts en områdeschef, en legitimerad sjuksköterska och två vårdbiträden/undersköterska, samtliga från äldreförvaltningen, till gruppen.

Gruppens uppdrag är:

  • Att klarlägga de omständigheter som ledde fram till att en person låg avliden i sin bostad i det särskilda boendet Servicehuset Af Klint under en längre tid, utan att personalen på den berörda avdelningen/enheten uppmärksammade förhållandet.
  • Att lämna de förslag till åtgärder som gruppen kommer fram till behöver genomföras för att klarlägga och/eller förbättra rutiner i kommunens särskilda boenden för att undanröja risken för att liknande situationer ska uppkomma inom kommunens särskilda boenden.
  • Att granska och klarlägga under vilka förhållanden som en person framdeles ska kunna beviljas bistånd till särskilt boende i form av bostad i servicehus men därutöver inte ha några övriga insatser via hemtjänstbeslut.

Samma dag som händelsen på Af Klint blev känd begärde Per Jonsson också att Länsstyrelsen ska öppna ett tillsynsärende för att göra en oberoende granskning av det inträffade.

Läs direktiven till utredninggruppen, pdf 123 Kb

Läs Länsstyrelsens beslut om tillsyn, pdf 182 Kb

För ytterligare information
Per Jonsson
Chef äldreförvaltningen
0455- 30 44 01


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-12-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Gruppen-som-ska-utreda-handelsen-pa-Af-Klint-ar-tilsatt/