Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Grundtryggheten viktigast i handikappförvaltningens budgetfö...

Grundtryggheten viktigast i handikappförvaltningens budgetförslag för 2009

Handikappförvaltningens ansvarsområde styrs av en stark lagstiftning. Den enskilde individens behov ska prövas och tillgodoses efter beslut om bistånd. Kommunen kan aldrig säga att man inte har råd att utföra en beviljad insats. Handikappförvaltningens verksamhet är svårplanerad då det aldrig i förväg går att säga exakt hur många personer som kommer att drabbas av olyckor, svåra sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar som leder till någon form av hjälpbehov.

I handikappförvaltningens budgetförslag för 2009 måste hänsyn tas till att staten vill spara tre miljarder inom LSS-verksamheten (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Statens planer att minska kostnaderna för personliga assistenter kommer att öka kraven på insatser från kommunerna. Då det inte finns någon reserv i budgeten för volymökningar inom handikappomsorgen måste förvaltningen prioritera:

• Grundtrygghet för den enskilde
• Stödinsatser senast tre månader efter beslut

Enda möjligheten för förvaltningen att klara de prioriterade områdena är att minimera  kostnaderna för verksamhet som inte är lagstiftad. Det innebär att:

• Omkostnadsersättningen för kontaktpersonerna förändras. Ersättning kommer att betalas ut mot kvitto på faktiska omkostnader

• Kombinationen av insatserna särskilt boende och kontaktperson ses över. I de fall stödet anses vara tillgodosett inom ramen för särskilt boende ska insatsen kontaktperson upphöra

• Handikappförvaltningen ombesörjer idag resor till och från daglig verksamhet. När taxiavtalet upphör 2009 kommer det inte att omförhandlas, i stället organiseras resorna med färdtjänst eller kollektiva färdmedel

• Habiliterings- och stimulansersättning till personer i daglig verksamhet och sysselsättningen försvinner

Förslaget till budget för 2009 och planer för 2010-2011 behandlas av handikappnämnden den 3 september (i arbetsutskottet den 20 augusti).

För mer information

Maria Persson
Förvaltningschef
Tfn. 0455-30 34 31

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-08-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Grundtryggheten-viktigast-i-handikappforvaltningens-budgetforslag-for-2009/