Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Goda resultat för Karlskronas femteklassare

Goda resultat för Karlskronas femteklassare

Publicerad 7 januari 2010 15:58 | Uppdaterad 8 januari 2010 08:00
Karlskronas femteklassare nådde goda resultat i de nationella proven. Bäst resultat hade eleverna i svenska och matematik där resultaten i de flesta delproven låg över riksgenomsnittet.

Det är första gången som Skolverket samlar in resultaten av de nationella proven i årskurs fem från landets alla skolor. Proven har tidigare inte varit obligatoriska och har därför inte genomförts i alla kommuner. 

Proven som omfattar engelska, svenska och matematik består av flera olika delprov och visar hur stor andel av eleverna som nått kravnivån i ämnenas olika avsnitt. Resultaten är ett bra stöd för lärarna för planering av undervisningen samt för utvärdering och uppföljning. 
- I Karlskronas skolor har satsningar på metodutveckling och fortbildning för lärare i svenska och matematik pågått i flera år, säger Gunilla Ingestad, som är kvalitetssamordnare på Barn och ungdomsförvaltningen. Elevernas goda resultat dessa ämnen är därför extra glädjande.

Liksom i riket i övrigt hade flickorna genomgående bättre resultat än pojkarna, särskilt i svenska och engelska.

För mer information
Gunilla Ingestad
Kvalitetssamordnare
0455 30 47 23

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-01-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Goda-resultat-for-Karlskronas-femteklassare/