Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Gemensam kompetensutveckling för småföretag och Karlskrona k...

Gemensam kompetensutveckling för småföretag och Karlskrona kommun

Karlskrona kommun har fått 700 000 kronor från Europeiska socialfonden för att i samarbete med Karlskron Företags- och Hantverksförening och Centrumföreningen undersöka möjligheterna till gemensam kompetensutveckling för småföretag och kommunens anställda.

I ett första steg ska ett antal småföretag och kommunala arbetsplatser beskriva utmaningar de står inför och vilket kompetensutvecklingsbehov de har för att bli mer konkurrenskraftiga. Inventeringen av behoven startar till hösten och redan nu kan intresserade höra av sig.

Målsättningen är att i en framtida projektfas erbjuda den önskade kompetensutvecklingen i grupper där småföretag och kommunala arbetsplatser blandas.

Blandade grupper är i sig en kompetensutveckling som ger en ökad insikt i varandras prioriteringar och värderingar. Det ger också de kommunanställda en ökad inblick i entreprenörskap samtidigt som småföretagen får en ökad förståelse för den kommunala verksamheten och kan hitta utvecklingsmöjligheter och beröringspunkter med den egna verksamheten.

För mer information

Ann-Marie Nordström
Projektledare företag
0709 30 39 67

Henrik Johansson
Projektledare kommunens arbetsplatser
0455 30 42 31

Else Timms
EU-samordnare
0455 30 39 65

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-06-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Gemensam-kompetensutveckling-for-smaforetag-och-Karlskrona-kommun-/