Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Funktionsstödsnämndens kvalitetspris 2017

Funktionsstödsnämndens kvalitetspris 2017

Publicerad 28 juni 2017 09:59 | Uppdaterad 28 juni 2017 10:05
Sjövillan, Kulturpaletten och områdeschefen Carina Åkesson får funktionsstödsnämndens kvalitetspris 2017.

Sjövillan och Kulturpaletten var på plats och tog emot sina kvalitetspris

Samtliga motiveringar:

Sjövillan är ett stödboende för personer med samsjuklighet och som riktar sig till personer med behov av stöd från både socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.  Boendet är till för män och kvinnor med både psykisk ohälsa och missbruk/beroendeproblematik.

Att läsa er verksamhetsberättelse innebär att man får insikt i vikten av att använda evidensbaserad praktik, då ni arbetar både med metoder som vilar på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet.

Ni nyttjar både de enklaste av recept, likväl som att driva behandlande arbete. Att ena dagen nyttja situationen som uppstår då den gemensamma frukosten intas och den andra dagen nyttja resultatet av genomförd brukarundersökning innebär att ni når de personer ni ska stödja på ett bra sätt.

Det är tydligt att ni arbetar strukturerat för att nå de mål ni satt upp. Vi vill särskilt uppmärksamma er inställning till att stärka den enskilde individens egna resurser, vilket är en förutsättning för att kunna leva ett liv med behov av mindre stöd.

Det samarbete ni har med övriga delar av vår organisation är också bra. Att vara ett stöd till de mobila teamen, vid de tillfällen då någon är mogen att bo i egen lägenhet visar på hur man kan underlätta för varandra.

 

Kulturpaletten är en daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, där det fokuseras det på skapande och kreativitet.
Ni har gjort en lång resa från skeppsgossar till urmakare.

Kultur är till för alla och ska kunna utnyttjas, ses, utforskas och njutas av oavsett funktionsnedsättning eller inte. Tyvärr är samhället inte allt moget för att se det och här fyller ni en viktig roll.

Ni arbetar systematiskt med att den som vill ska få ta del av befintliga kulturaktiviteter, på sina villkor och förutsättningar.

Ni arbetar envetet med att personer med funktionsnedsättningar ska synas i kulturlivet och har under åren bevisat det med ett flertal utställningar, radioprogram och andra reportage.
Martin Luther King sa en gång ”I have a dream” – Ni uppfyller drömmar och gör verkstad av dem, bland annat genom att utmana de som arbetar på kulturpaletten att presentera sina drömmar – en fantastisk utställning.

Ni som arbetar på Kulturpaletten, brukare som personal, sätter tillsammans den agenda som ska gälla för verksamheten. Ni för diskussioner om hur vi bäst gör kultur till något för alla och på var och ens egna villkor.

 

Carina Åkesson har arbetat i vår förvaltning under lång tid. Hon har varit längst ut i verksamheten och bidragit till stöd och service på en hög nivå.

Carina valde att omskola sig och läste sig till en socionomexamen som innebar att hon anställdes som områdeschef inom personlig assistans. Här har Carina arbetat hårt med brukardelaktighet och brukarinflytande.

Att vara en god chef innebär att man ser sina medarbetare, lyssnar på vad de ha att bidra med, bekräftar deras insatser och gör dem delaktiga i utvecklingsarbetet. Carina har de bästa av förmågor i det här avseendet.

Förutom medarbetarna måste man även ha brukarens fokus. Tillsammans med det och ett lösningsfokuserat förhållningssätt har Carina och hennes arbetsgrupper kommit långt.
Som bra chef och ledare har Carina blivit attraktiv – för andra arbetsgivare. Att pröva sina vingar på andra platser visar på ett annat av Carinas företräden, nyfikenhet. Att sedan välja att komma tillbaka till vår organisation uppskattas av många och tyder på en god portion av självinsikt :)

Carina skapar förtroende  hos närstående, brukar och personal

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Funktionsstodsnamndens-kvalitetspris-2017/