Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Framgångsrikt arbete för att förbättra äldreomsorgen

Framgångsrikt arbete för att förbättra äldreomsorgen

Publicerad 13 december 2012 15:10 | Uppdaterad 13 december 2012 15:12
Karlskrona kommun har gjort stora förbättringar i äldreomsorgen och får därför 23 miljoner kronor i så kallad prestationsersättning av regeringen. Karlskrona kommun har tillsammans med övriga Blekingekommuner och Landstinget Blekinge varit mycket framgångsrika i arbetet och 84 av de sammanlagt 410 miljoner som regeringen delar ut hamnar i Blekinge.

Nu skrivs det ut mindre medicin som inte är lämplig till äldre, det sker färre fallolyckor och omsorgen blir mer individanpassad.
– Vi har börjat jobba mer systematiskt med att använda de nationella dataregister som finns, säger Eva Herbertsson som är tillförordnad förvaltningschef för Äldreförvaltningen. Det betyder att vi tydligare ser vad som kan leda fram till exempelvis en fallolycka och då kan vi också förebygga olyckor på ett bättre sätt. Om vi jämför antalet fallolyckor under tredje kvartalet så har vi 200 färre olyckor 2012 jämfört med 2011 och det innebär färre brutna höftleder, färre sydda ögonbryn och färre blåmärken.

Arbetet har fokuserat på fem områden: Sammanhållen vård och omsorg, God läkemedelsbehandling för äldre, God vård i livets slutskede, Preventivt arbetssätt och God vår vid demenssjukdom. Regeringen satte innan arbetet startade av pengar för de kommuner och Landsting som genomför åtgärder och de fem Blekingekommunerna tillsammans med Landstinget har nått bra resultat och får efter Västmanlands län mest pengar i Sverige.

I Karlskrona har antalet olämpliga läkemedel minskat med 11 procent.
– Det kan låta konstigt att äldre kan få olämpliga läkemedel, men det är vanligt att läkemedel skrivs ut av flera olika läkare och då kan kombinationer av läkemedel som inte är bra uppstå, säger Ann-Britt Mårtensson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Karlskrona kommun. Vi vill ge mindre mängder medicin och arbeta mer med att genomföra aktiviteter och vardagsåtgärder.

En stor del av förbättringarna sker genom att använda olika nationella dataregister. Det ger en samlad bild av olika symptom och risker som kan användas för att förändra omvårdnaden.
– Vi har tidigare arbetat mer kvantitativt och fört statistik för vår egen verksamhet, säger Eva Herbertsson. Genom att vi nu tillsammans med de andra Blekingekommunerna och Landstinget börjat använda nationella register kan vi på ett mycket bättre sätt dra nytta av de erfarenheter som görs på annat håll och vi blir bättre på att ge varje individ den omvårdnad som just de behöver. När vi i Blekinge har arbetat tillsammans med de här frågorna har också samverkan mellan kommunerna och Landstinget blivit bättre.

För mer information
Eva Herbertsson
tf chef Äldreförvaltningen
0455 30 44 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-12-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Framgangsrikt-arbete-for-att-forbattra-aldreomsorgen/