Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Företagsklimat undersöks i grunden

Företagsklimat undersöks i grunden

Publicerad 8 september 2011 16:01 | Uppdaterad 8 september 2011 16:10
Den 7 september presenterades den nationella undersökningen Insikt 2011 som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövande mot företagen. Karlskrona kommuns NKI (nöjd kundindex) resultat är 62. Det genomsnittliga NKI resultatet för samtliga 166 kommuner som deltog är 66.

Karlskronas företagare ger höga betyg till området Serveringstillstånd, speciellt tillgängligheten och effektiviteten för höga betyg, NKI värdet för Serveringstillstånd ligger två enheter över genomsnittet för samtliga kommuner. Brandtillsyn och Bygglov fick däremot lägre betyg. De faktorer som företagarna anser vara viktigast är framförallt bemötande, men också effektivitet.

Undersökningen bygger på en enkät med nästan 30 000 företagare som har haft kontakt med sin kommun under 2010 inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.  Kriterierna för att uppnå ett bra NKI är att kommunen har information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet samt tre frågor göra en helhetsbedömning om kommunen.

Omslag slutrapport Insikt – Undersökningen kommer att vara ett bra underlag för vårt förbättringsarbete, säger Carl-Axel Ottosson, enhetschef på Näringslivsenheten i Karlskrona kommun.

Kommunerna har länge efterfrågat en undersökning av kommunernas arbete med näringslivsfrågor och de lokala företagen. Kommunerna vill veta vad de kan förbättra i sin service till företagen. Därför behövs en undersökning som fokuserar på sådant som kommunen kan åtgärda.

Slutrapport Insikt, pdf 2 MB

För mer information

Carl-Axel Ottosson
enhetschef näringslivsenheten
Telefon 0455-30 30 46

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-09-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Foretagsklimat-undersoks-i-grunden/