Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Femklöverns budgetförslag för åren 2009 till 2011

Femklöverns budgetförslag för åren 2009 till 2011

Utgångspunkten för Femklöverns budgetförslag är att de fastlagda budgetdirektiven som togs av fullmäktige i juni fortfarande gäller. Trots en kraftig försämring av de ekonomiska förutsättningarna till följd av konjunkturnedgången och finansiell oro världen över, görs ändå en antal nya satsningar.

Karlskrona lockar allt fler barnfamiljer och därför vill Femklövern satsa ytterligare 14 miljoner de kommande tre åren för att öka antalet förskoleplatser. De nya platserna ska tas fram genom nyetableringar, bättre lokalnyttjande och en ökad uteverksamhet.

Handikappomsorgen får ett tillskott på drygt 11 miljoner under perioden för att skapa fler så kallade LSS-boenden (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Femklövern vill också sammantaget avsätta ytterligare 5 miljoner till ekonomiskt bistånd. Orsaken är främst att fler personer hamnar i ekonomiska svårigheter på grund av nedgången i konjunkturen.
 
En satsning görs också inom gymnasieskolan där budgeten blir oförändrad trots att elevantalet börjar minska. Det innebär att Karlskronas gymnasieskolor närmar sig riksgenomsnittet för andelen lärare per elev.

Skattesatsen i kommunen ligger kvar på 21,19 procent och de extra satsningarna som Femklövern vill göra finansieras genom en försämring av resultatet, främst för åren 2009 och 2010.

Budgeten för åren 2009 till 2011 beslutas av kommunfullmäktige 26-27 november 2008.

Läs hela budetförslaget på moderaternas webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-10-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Femkloverns-budgetforslag-for-aren-2009-till-2011/