Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Expert och mingel för ökad kunskap om nya plan- och bygglovs...

Expert och mingel för ökad kunskap om nya plan- och bygglovslagen

Publicerad 14 maj 2012 11:41 | Uppdaterad 14 maj 2012 12:07

Ett hundratal personer fanns på plats när samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivsbolaget höll seminarium om reglerna kring bygglov.
– Ett gemensamt initiativ för att öka dialogen mellan företag och kommun, berättade Carl-Axel Ottosson på Näringslivsbolaget.

Mycket folk hade sökt sig till seminariet på Litorina folkhögskola

Sedan den nya versionen av plan- och bygglagen trädde i kraft har trycket varit stort på kommunen. Många har frågor eftersom delar av lagen är svårtolkad och innehåller gråzoner som skapar osäkerhet. Det har krävt stora resurser av kommunen. Men genom att öka dialogen med företagen räknar man från kommunens sida med att göra bygglovsprocessen effektivare.

– Bättre service till företagen resulterar i bättre inkomna handlingar vilket i sin tur ger kortare handläggningstider hos kommunen, menade chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Hans Juhlin.

Meriterad talare

Rune Johansson från Byggutbildarna förelästeFredagens seminarium var därför ett sätt att sprida kunskapen om bygglovsprocessen. Ett hundratal personer hade kommit till Litorina folkhögskola för att lyssna till en av Sveriges mest meriterade utbildare i bygglovsfrågor, Rune Johansson från Byggutbildarna. Med sina 30 års erfarenhet av bygglovslagen talade han om svårtolkade delar av lagen och svarade på åhörarnas knepiga frågor.

De inbjudna, företag från bygg- och fastighetsbranschen, kunde också passa på att mingla med kommunens tjänstemän. På plats fanns representanter från såväl plan- och bygglovsavdelningarna som Näringslivsbolaget.


Fler möten

Intresset var stort för bygglovsseminariet och cirka 110 personer var anmälda. Framöver väntar också andra, liknande evenemang.
– Detta var den första av fyra planerade träffar inom olika områden. Längre fram kommer till exempel upphandling att vara ett tema, berättade Carl-Axel Ottosson.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-05-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Expert-och-mingel-for-okad-kunskap-om-nya-plan--och-bygglovslagen/