Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Dialogen ger ett bättre företagsklimat

Dialogen ger ett bättre företagsklimat

Nu startar Dialogen, då politiker och chefstjänstemän på Karlskrona kommun ger sig ut och besöker 120 företag för att tillsammans med företagarna förbättra företagsklimatet i Karlskrona.

Vi två tillfällen under hösten kommer politiker och chefstjänstemän att ge sig ut och besöka företagarna för att på plats höra vad de tycker om företagsklimatet i Karlskrona. Besöksdagarna är den 11 september och den 9 oktober. Arbetet fortsätter sedan på Näringslivsdagen den 23 oktober.

Vid två tillfällen i höst bjuds styrelserna i KFH, Carlskorna Handel och service, Företagarna, Nyföretagarcentrum och Fastighetsägarna in till Dialogmöten med särskild inriktning på Samhällsbyggnadsförvaltningens och Tekniska förvaltningens verksamheter.

I Kommunens näringslivsenhet genomför dessutom 350 företagsbesök under 2009 och ett tjugotal företagarträffar på olika platser runt om i kommunen och ett landsbygdsforum, allt i syfte att skapa ett växande näringsliv genom att öka kunskapen om kommunens och företagarnas respektive verksamheter, roller, önskemål och behov.

– Företagen är livsviktiga för Karlskrona kommun, säger kommunalrådet Mats Lindbom. Vi har sett en stadig ökning av antalet nya företag sedan 2006 och nu ökar vi tempot för att göra Karlskrona ännu attraktivare för både nya och gamla företag.

Höstens schema för Dialogen ser ut så här

  • Näringslivsenheten genomför företagsbesök
  • Fredag 11 september. Politiker och chefstjänstemän besöker företag
  • Fredag 9 oktober. Politiker och chefstjänstemän besöker företag
  • Fredag 23 oktober. Näringslivsdag på Telenor Arena Karlskrona
  • Torsdag 5 november. StyrelseDialog, Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Onsdag 18 november utbildning för företagare kommunal/offentlig upphandling
  • Torsdag 19 november. StyrelseDialog, Tekniska förvaltningen

För mer information
Mats Lindbom
Kommunalråd
0455 30 30 02

Carl-Axel Ottosson
Näringslivsenheten
0455-30 30 46

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-09-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Dialogen-ger-ett-battre-foretagsklimat/