Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Den nya havsmiljömyndigheten bör placeras i Karlskrona

Den nya havsmiljömyndigheten bör placeras i Karlskrona

Publicerad 15 december 2009 10:21 | Uppdaterad 15 december 2009 10:22
Placera den nya havsmiljömyndigheten i Karlskrona, det föreslår Karlskrona kommun och Länsstyrelsen i Blekinge till den särskilde utredaren Marie Hafström.

Kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson och landshövding Gunvor Engström skriver i ett brev till regeringens utredare Marie Hafström att Karlskrona är den lämpligaste orten för den nya havsmiljömyndigheten.

Karlskrona kommun och Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Boverket, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge tagit fram en mängd fakta som talar för att myndigheten bör placeras i Karlskrona.
– I Karlskrona finns den erfarenhet och kunskap kring Östersjön som krävs för den nya myndigheten säger kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson, här finns också en rad myndigheter som är involverade i EU-samarbeten kring Östersjöfrågor: Boverket, Blekinge Tekniska Högskola, Kustbevakningen, Länsstyrelsen i Blekinge län och Region Blekinge för att nämna några.

I november 2009 utsågs Marie Hafström till särskild utredare för en ny havsmiljömyndighet, en ”central förvaltningsmyndighet som bör tilldelas ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor och dessutom ska underlätta en hållbar utveckling av näringar som till exempel fiske, jordbruk och sjöfart i förhållande till havsmiljön”. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2010.
– Karlskrona har många unika fördelar för havsmiljömyndigheten, säger landshövding Gunvor Engström. Vi vill påtala alla fördelar med Karlskrona och den breda enighet som finns bland forskare, politiker och tjänstemän som har arbetat med frågan.

I brevet framhålls bland annat att Blekinge redan har en kritisk massa av kompetens och klusterbildningar inom havsmiljöområdet, vilket är en stark grund för den nya myndigheten. Här finns exempelvis Boverket, som har resurser för den samverkan mellan land- och havsplanering som önskas och här finns tankesmedjan Maritim Säkerhet, som under Blekinge Tekniska Högskolas ledning arbetar för sektorsövergripande samarbete för nya lösningar inom maritim säkerhet.

Läs brevet tilll Marie Hafström, pdf 49 kB

Läs argumentsamlingen, pdf 66 kB

För mer information
Karl-Gösta Svenson
Kommunstyrelsens ordförande
Karlskrona kommun
0455 30 30 01

Gunvor Engström
Landshövding
Länsstyrelsen Blekinge län
0455 87 000

Liliann Bjerström
Utvecklingsstrateg
Karlskrona kommun
0455 30 48 32

Malin Engstedt
Kommunikatör
Länsstyrelsen Blekinge län
0455 - 87104

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-12-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Den-nya-havsmiljomyndigheten-bor-placeras-i-Karlskrona/