Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / De första världsarvsbärarna är utsedda

De första världsarvsbärarna är utsedda

Publicerad 7 juni 2011 10:09 | Uppdaterad 7 juni 2011 10:29
Den 6 juni utnämndes de första fyra världsarvsbärarna i samband med öppnandet av Besökscentrum; Karl-Gösta Svenson, Caroline Olsson, Hans-Erik Fröberg och Olof Woltil. Från 2011 och framåt kommer kulturnämnden att utse ett antal personer, världsarvsbärare, som kan fungera som röster för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och som kan bära fram världsarvet i olika sammanhang.

Nål med Karlskronas stadsplanVärldsarvsbärarna belönades av Jan Lennartsson, ordförande i kulturnämnden, med en nål i form av Karlskronas stadsplan anno 1814.

Det är kulturnämndens förhoppning att dessa personer som världsarvsbärare med stolthet marknadsför Örlogsstaden Karlskrona lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Karl-Gösta Svenson

Motivering: Som kommunstyrelsens ordförande har Karl-Gösta Svenson verkat i stort och smått för att Karlskrona ska vara känt som världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Under K-G Svensons ordförandeskap har världsarvsfrågorna lyfts upp på ett sätt som givit syre åt alla inblandade aktörer. Detta har skett med ett engagemang långt utöver det som tjänsten kräver.  

Caroline Olsson

 Motivering: Arkitekt Caroline Olsson arbetade under 2009 med förslag till utformningen av ett Besökscentrum förlagt till Heliga Trefaldighets kyrka, och hennes förslag till gestaltning och formspråk har gjort ett tydligt avtryck i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Caroline Olsson engagerade sig stort i Örlogsstaden Karlskrona, och hon fortsätter bland annat genom sin hemsida att marknadsföra vårt världsarv.

Hans-Erik Fröberg

 Motivering: I sitt arbete på Marinbasen har Hans-Erik Fröberg från första stund arbetat för att stärka den del av världsarvet som finns på militärt område. I stora projekt som Projekt Fenix och utredningen om Kungsholms forts framtid har Hans-Erik Fröberg gjort en omfattande insats, men det har inte hindrat honom från att också delta i mindre sammanhang för att den militära verksamheten och andra aktörer ska få en bättre förståelse och respekt för varandras uppdrag.

Olof Woltil

Motivering: Olof Woltil har som doktorand vid Institutionen för fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola särskilt intresserat sig för frågor med koppling till stadsplanering i världsarv. Olof Woltils forskning fokuserar kulturarv och vilka hänsynstaganden som görs till kulturarvet i den fysiska planeringen. Som forskare med engagemang i världsarvsfrågor är Olof Woltil en god ambassadör för Örlogsstaden Karlskrona.

Tidigare världsarvsstipendier

Under åren 1999-2009 utdelades varje år världsarvsstipendier och stöd till olika projekt. Varje år utsågs två eller ibland flera stipendiater, och övriga medel fördelades mellan skolklasser, föreningar med flera som ansökte om medel för att arbeta med världsarv på ett eller annat sätt.
De medel som avsatts för stipendierna utdelades sista gången år 2009. För att inte tappa tråden vill kulturnämnden från år 2011 och framåt utse ett antal personer, som kan fungera som röster för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och som kan bära fram vårt världsarv i olika sammanhang.

För mer information kontakta

Lena Johansson
världsarvssamordnare
Telefon 0455-30 37 57
This is an email address
Mer information om världsarvet Örlogsstaden Karlskrona    
  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-06-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/De-forsta-varldsarvsbararna-ar-utsedda/