Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Budgetöverenskommelse över blockgränsen

Budgetöverenskommelse över blockgränsen

Den styrande Femklövern och Socialdemokraterna har kommit överens om ett förslag till budgetramar för åren 2009 – 2011 i Karlskrona kommun.

För att möta den globala ekonomiska krisen som uppstått skapas en parlamentarisk stabilitet avseende kommunens övergripande budgetramar som ger en långsiktigt stabil ekonomisk inriktning.

För att Socialdemokraterna ska få en ökad insyn och påverkan över den ekonomiska politiken bildas en genomförandegrupp bestående av två företrädare för Femklövern och två företrädare för Socialdemokraterna. Gruppen kommer att ledas av kommunstyrelsens ordförande.

Utöver de satsningar som presenterades i femklöverns tidigare budgetförslag görs ytterligare satsningar inom följande områden.

Barn- och ungdomsnämnden

I budgetförslaget satsas ytterligare tre miljoner per år på fritidshemmen över treårsperioden för att delvis kunna möta det ökade behovet av platser vid fritidshem. Säljö barnkoloni får årligen en miljon kronor för att kunna fortsätta verksamheten i nuvarande omfattning.

Idrotts- och fritidsnämnden

Budgetramen utökas med 0,5 miljoner kronor från år 2009, för att ge ett ökat stöd till föreningslivet.

Kulturnämnden

Kulturnämnden får 0,7 miljoner kronor i kompensation för att minska besparingsbehoven inom kulturskolan, på filialbiblioteken och på bidragen till kulturföreningarna.

Kommunstyrelsen

Under kommunstyrelsen skapas 42 miljoner kronor i reserver för följande ändamål.

  • Två miljoner per år för eventuellt ökade behov inom individ- och familjeomsorgen.
  • Satsningar på tillväxt och miljöförbättrande åtgärder samt för att kunna möta volymökningar. Här avsätts 5 miljoner 2009, 11 miljoner 2010 samt 13 miljoner för 2011.
  • För byggande av ett särskilt boende inom äldreomsorgen avsätts 7 miljoner 2011.

Finansiering

I budgetförslaget finns också ett antal åtgärder för att finansiera satsningarna.

Tekniska nämnden

De större väginvesteringarna för åren 2009 – 2011 stryks och tekniska nämndens budget minskar med sammanlagt 10 miljoner kronor under perioden.
Investeringsramarna minskar därför inom gata/park och utökas samtidigt inom fastighetsavdelningen med fokus på förskole- och skollokaler. De investeringsramarna är 4 miljoner 2009, 26 miljoner 2010 och 22 miljoner 2011.

Kommunstyrelsen

Övriga finansieringsposter för budgeten läggs under kommunstyrelsen, som skall syfta till att sänka kommunens kostnader. Detta görs genom:

  • Lokaleffektivisering med 7 miljoner kronor för år 2009, 10 miljoner kronor för år 2010 samt 12 miljoner kronor år 2011.
  • Effektivare upphandling med 3 miljoner kronor för år 2009, 6 miljoner kronor för år 2010 samt 8 miljoner kronor år 2011.
  • Sänkning av semesterlöneskulden med 2 miljoner kronor för år 2009, 3 miljoner kronor för år 2010 samt 4 miljoner kronor år 2011.
  • Omställningspaketet förväntas sänka kommunens kostnader med 10 miljoner kronor för år 2009, 20 miljoner kronor för år 2010 samt 25 miljoner kronor år 2011.

Resultat

Det nya budgetförslaget innebär att kommunens resultat beräknas bli 14,7 miljoner 2009, 25.9 miljoner 2010 och 40,2 miljoner 2011 vilket stärker kommunens finansiella ställning.

Läs mer på moderaternas hemsida

Läs mer på Socialdemokraternas hemsida

Läs mer om Femklöverns tidigare budgetförslag

Läs mer om Socialdemokraternas tidigare budgetförslag


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-11-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Budgetoverenskommelse-over-blockgransen/