Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Budget 2009

Budget 2009

Budget 2009 för Karlskrona kommun och planer för 2009-2010, antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2008. Bakom förslaget som antogs står den styrande Femklövern och Socialdemokraterna.

Omslag Budget 2009För att möta den globala ekonomiska krisen som uppstått skapas en parlamentarisk stabilitet avseende kommunens övergripande budgetramar som ger en långsiktigt stabil ekonomisk inriktning.

För att Socialdemokraterna ska få en ökad insyn och påverkan över den ekonomiska politiken bildas en genomförandegrupp bestående av två företrädare för Femklövern och två företrädare för Socialdemokraterna. Gruppen kommer att ledas av kommunstyrelsens ordförande.

Budget 2009 och planer 2010-2011, pdf 321 kB

 

Skattesatsen i kommunen ligger kvar på 21,19 procent. Den nya budgeten innebär att kommunens resultat beräknas bli 14,7 miljoner 2009, 25.9 miljoner 2010 och 40,2 miljoner 2011 vilket stärker kommunens finansiella ställning.

Sammanfattning av Femklöverns ursprungliga budgetförslag

Budgetöverenskommelsen över blockgränsen

För mer information kontakta

Mats Svensson
telefon 0455-30 30 71

Bengt Nilsson
0455-30 47 04

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-02-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Budget-2009/