Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Bra luft i Lyckeby

Bra luft i Lyckeby

Kvalitetsmätningar visar att luften i Lyckeby bra. Under 2008 har Karlskrona kommun mätt kvaliteten på luften i Lyckeby och resultaten visar att luften är väl godkänd.

Vid mätningarna registreras små luftburna partiklar, så kallade PM10. För att hålla miljökvalitetsnormen ska dygnsmedelvärdet av PM10 ligga under 50 mikrogram/m3 luft. Om den gränsen överskrids mer än 35 gånger på ett år måste kommunen vidta åtgärder för att förbättra luften.

För Lyckebys del överskreds gränsen fyra gånger under 2008, vilket kan jämföras med 17 gånger på Trossö året innan. Både i Lyckeby och på Trossö ligger värdena med god marginal under gränsvärdet.

Bakgrund

År 2008 flyttade Karlskrona kommun sin mätare av luftföroreningar från Trossö till Lyckeby för att få en uppfattning om luftkvaliteten skiljer sig mellan centrum och de ytterområdena. De sammanställda mätresultaten visar generellt lägre värden i Lyckeby än på Trossö.

För mer information
Kenneth Gyllensting
Miljöstrateg
0709 - 30 32 83

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-01-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Bra-luft-i-Lyckeby/