Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Bokslut för 2014 visar minus

Bokslut för 2014 visar minus

Publicerad 3 februari 2015 12:56 | Uppdaterad 3 februari 2015 12:58
Det preliminära bokslutet 2014 för Karlskrona kommun visar på ett negativ resultat på 9,4 miljoner kronor men är ändå bättre än vad som tidigare beräknats

– Det finansiella läget med låga räntor gynnar kommunen och kostnaderna för pensionerna blir 15 miljoner lägre än budgeterat, säger Per Jonsson som är ekonomichef på Karlskrona kommun. Däremot går flera av kommunens verksamheter med underskott, vilket gör att kommunen totalt sett hamnar på ett minusresultat

Det är främst resultatet hos tre nämnder som bidragit till resultatet. Socialnämndens underskott ser ut att bli 24 miljoner kronor. Även äldrenämnden och handikappnämnden visar negativa resultat med 11 miljoner kronor vardera.

På plussidan finns tekniska nämnden med knappt fyra miljoner kronor. Även kommunstyrelsens verksamheter redovisar positivt resultat för 2014.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-02-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Bokslut-2014-for-Karlskrona-kommun-battre-an-forvantat/