Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Blekinge Arkipelag på remiss

Blekinge Arkipelag på remiss

Länsstyrelsen i Blekinge samverkar med Karlshamns, Karlskrona och Ronneby Kommuner för att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Ansökningshandlingarna är nu ute på en bred remiss fram till den 6 mars.

Omslag remiss Blekinge ArkeopelagArbetet med Blekinge Arkipelag påbörjades under år 2005 och många olika aktörer har varit delaktiga hittills. Målsättningen är att Blekinge Arkipelag kan nomineras till Unesco under 2010. Arbetet med Unesco-ansökan är stort och materialet är mycket omfattande.

Se hela ansökan i högerkolumnen.

Alla är välkomna att lämna synpunkter på remissen senast den 6 mars till

This is an email address

Ytterligare upplysningar

Elisabet Wallsten
länsstyrelsen
telefon 0455-871 84

Vad är ett biosfärområde?

Biosfärområden utses av FN-organet Unesco och ska fungera som modellområden för hållbar utveckling och hållbart naturresursnyttjande. Syftet är att bevara natur- och kulturarvsvärden, samtidigt som ekonomisk och social utveckling utifrån ett lokalt perspektiv gynnas. Det ska bidra till bättre framtidsförutsättningar för området.

En grundförutsättning för att bli ett biosfärområde är att det är ett område med höga naturvärden och levande traditionella kunskaper. Det ska också finnas ett lokalt engagemang för att utveckla området på ett hållbart sätt.

Biosfärområden ska tjäna som testområden dit resurser och forskning riktas för att ta fram ny kunskap. Områdena ska utvecklas i samverkan mellan olika lokala och regionala aktörer, som boende, intresseorganisationer, företagare, entreprenörer, forskare, myndigheter och andra intressenter.

Biosfärområdena ska gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring, vara arenor för forskning och undervisning samt värna biologisk mångfald och kulturarv. Vid inrättande av ett biosfärområde tillkommer inte några nya restriktioner, utan förvaltningen ska bygga på befintliga regelverk och frivilliga överenskommelser.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-02-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Blekinge-Arkipelag-pa-remiss/