Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Besökscentrum för världsarvet örlogsstaden Karlskrona

Besökscentrum för världsarvet örlogsstaden Karlskrona

Lördagen den 27 juni invigs besökscentrum för världsarvet örlogsstaden Karlskrona i Trefaldighetskyrkan, en av världsarvets mest unika och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Besökscentrumet blir en knutpunkt för staden Karlskrona och dess historia och utveckling, både för turister och för karlskronabor.
 

besökscentrum bild på kartaUnder turistsäsongen fungerar Besökscentrum främst som en informationspunkt och en sluss ut till resten av världsarvet. Under resten av året ska Besökscentrum kunna vara en arena för samtal och utställningar som berör staden Karlskrona. Här finns en möjlighet att föra diskussioner om till exempel stadsplanering, bevarande- och utvecklingsfrågor med mera.

Under sommaren bemannas Besökscentrum av kyrkans guider måndag till fredag klockan 11.00 – 16.00 och lördag klockan 09.30 - 14.00. 

Bakgrund

På 10-årsdagen av Karlskronas utnämning till världsarv i december 2008 samlades representanter för Karlskrona kommun och Karlskrona stadsförsamling i en arbetsgrupp för ett första möte om ett Besökscentrum i Trefaldighetskyrkan.

Rolf Andersson, Caroline Olsson, KG Svenson och Lena JohanssonDet har hela tiden varit viktigt att kyrkan ska ha dubbla funktioner, den ska fungera både för den kyrkliga verksamheten och som Besökscentrum.

Caroline Olsson, arkitekt SIR/SAR, började arbeta med utformningen av Besökscentrum i mars 2009. I den slutgiltiga gestaltningen av Besökscentrum nyttjas den öst-västliga axeln i kyrkan, medan de centrala bänkkvarteren förblir orörda.

Kostnaderna för Besökscentrum är ca 700 000 kronor. Karlskrona kommun och Karlskrona Stadsförsamling är projektets huvudmän i samverkan med Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket och Länsstyrelsen Blekinge Län.

Stöd till Besökscentrum har också erhållits från Region Blekinge, Föreningen Gamla Carlscrona och Lumin Scandinavian AB.

För mer information
Lena Johansson
Världsarvskoordinator
0455 30 37 57

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-06-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Besokscentrum-for-varldsarvet-orlogsstaden-Karlskrona/