Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Bergåsa planskildhet - samrådsmöte

Bergåsa planskildhet - samrådsmöte

Publicerad 19 oktober 2011 10:27 | Uppdaterad 19 oktober 2011 10:30
Trafikverket utreder möjligheterna för slopning av befintlig plankorsning i Bergåsa och byggnation av en planskild korsning för att separera trafiken på järnvägen och vägen från varandra. Allmänheten bjuds in till samrådsmöte torsdagen den 20 oktober kl 18:30-20:30.

Just nu pågår en förstudie som utreder slopning av befintlig plankorsning i Bergåsa och byggnation av en planskild korsning för att separera trafiken på järnvägen och vägen från varandra. Målet är ett bättre trafikflöde och ökad säkerhet för gående och cyklister.

Allmänheten bjuds in till samrådsmöte torsdagen den 20 oktober kl 18:30-20:30 i Sal C 216 Campus Gräsvik, Valhallavägen 1 i Karlskrona.

Syftet med mötet är att informera om projektet, inhämta kunskaper om närområdet och höra dina synpunkter.

Förstudien sker i samråd med Karlskrona kommun, Länsstyrelsen Blekinge län, Blekingetrafiken samt övriga intressenter.

Affisch från Trafikverket om Bergåsa planskildhet, pdf 2 Mb

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-10-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Bergasa-planskildhet---samradsmote/