Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Bättre företagsklimat i Karlskrona – en prioriterad fråga

Bättre företagsklimat i Karlskrona – en prioriterad fråga

Publicerad 22 februari 2011 09:05 | Uppdaterad 22 februari 2011 09:05
Nu frågar Karlskrona kommun 800 företagare om deras erfarenheter av kommunen.

I slutet på februari får 800 företagare i Karlskrona, som under 2010 har varit i kontakt med kommunen, möjlighet att svara på en undersökning.  Företagen får möjlighet att svara på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet gällande kommunens myndighetsutövning. Frågorna rör enbart verksamheter som kommunera har ett tydligt eget ansvar för.
– Till skillnad från andra undersökningar som utgår från attityder så är den här undersökningen avgränsad och tydlig på två sätt. Dels behandlar den frågor om myndighetsutövning och dels ställs frågorna till företagare som har haft kontakt med Karlskrona kommun, säger Carl-Axel Ottosson på Näringslivsenheten. 

Resultatet  av servicemätningen kommer att vara en god grund för Karlskrona kommuns förbättringsarbete, där kommunens olika verksamheter får veta var förbättringar kan göras.

Företagare träffar kommunen i flera olika roller, som myndighet, servicegivare, uppdragsgivare eller markägare. De ärenden som mäts i undersökningen är utskänkningstillstånd, markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn och brandtillsyn.
– Jag hoppas att företagarna verkligen tar tillfället i akt och hjälper oss att förbättra vår verksamhet, säger Carl-Axel Ottosson. Undersökningen börjar den 23 februari och vi har ett färdigt resultat till hösten.

Fakta

Sveriges kommuner och landsting (SKL) erbjuder alla kommuner i Sverige att delta i en nationell undersökning, Insikt – en servicemätning om kommunens företagskontakter. Utgångspunkten för undersökningen kommer att ligga på myndighetsutövningen. Den är ny för 166 kommuner, där även Karlskrona kommun deltar. Den genomförs under våren och offentliggörs under hösten 2011. SKL avser att genomföra undersökningen vartannat år.

För mer information
Carl-Axel Ottosson
0455 30 30 46

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-02-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Battre-foretagsklimat-i-Karlskrona--en-prioriterad-fraga/