Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Barnomsorg och skola väger tungt i Femklöverns budget för 20...

Barnomsorg och skola väger tungt i Femklöverns budget för 2011-2013

Publicerad 9 november 2010 11:12 | Uppdaterad 9 november 2010 11:18
I Femklöverns slutliga förslag till budget för de kommande tre år satsas ytterligare 33 miljoner på barnomsorg och skola. Det innebär ett tillskott på totalt 65 miljoner och målet är att fler barn och unga ska kunna gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.

Pengarna går bland annat till renovering av Tullskolan och Holmsjö skola. Förskoleverksamheten i Nättraby byggs ut och vårdnadsbidrag införs från halvårsskiftet 2011. För att höja kvaliteten i gymnasieskolan ökar Femklövern Utbildningsnämndens budget med 18 miljoner även om elevantalet förväntas minska.

Volymökningarna inom handikappomsorgen fortsätter och verksamheten får därför fem miljoner extra år 2011. För hela treårsperioden får handikappomsorgen ett tillskott på 80 miljoner som bland annat ska användas till nya boenden i Inglatorp och Backabo.

Femklövern planerar inte för någon höjning av kommunalskatten de närmaste åren, den ligger kvar på 21,19 procent.

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 15-16 december.

Femklöverns budgetförslag 2011-2013, pdf 191 kB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-11-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Barnomsorg-och-skola-vager-tungt-i-Femkloverns-budget-for-2011-2013/