Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Årets planstipendiater utsedda

Årets planstipendiater utsedda

Publicerad 22 maj 2013 14:26 | Uppdaterad 22 maj 2013 14:37
Årets planstipendium till förtjänstfulla studentarbeten vid utbildningsprogrammet i Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola har delats ut till Malin Bergman och Olof Eriksson.

Sofia Bothorp, Olof Eriksson och Malin Bergman

Från vänster: Sofia Bothorp ordförande Miljö & byggnadsnämnden, Olof Eriksson och Malin Bergman. Foto: Hans Juhlin

Malin Bergman

Malin Bergman får 10 000 kronor för sitt examensarbete "Konflikt, upplevelse och utformning: en studie om olika aktörers föreställningar om offentliga rum."

Juryns motivering lyder:
Vilka föreställningar har olika aktörer om vad som är ett offentligt rum och hur påverkar detta utformningen det offentliga rummet. Finns det ”ett” givet rumsligt perspektiv att utgå ifrån? Samt i nästa steg kan de konflikter som uppstår kring utformningen av det offentliga rummet förklaras utifrån de olika aktörernas föreställningar om vad som är det väsentliga för ett fungerande offentligt rum?

Dessa frågor analyseras utifrån projektet station Triangeln i Malmö. Det vill säga hur ser brukarna, kommunen och arkitekterna (planerarna) på detta offentliga rum, en station eller snarare en stationsuppgång i Malmö. Utifrån den lösning som vinner gehör och genomförs och de konflikter som kommer i dagen under och efter genomförandet analyseras behovet av att förstå och se hur olika rumsliga perspektiv har olika återverkningar på hur rummet utformas och mottas.

Olof Erikssson

Olof Eriksson får 5 000 kronor för sitt examensarbete "Utbyggnad av Warszawas tunnelbana - studie av ny linjesträckning."

Juryns motivering lyder:
Olof Eriksson tilldelas 2013 års planpris av Karlskrona kommun för ett ovanligt innehållsrikt kandidatarbete som behandlar en angelägen planeringsuppgift i en av Europas huvudstäder: att knyta samman fjärrtransportsystemen med den lokala tunnelbanan genom att föreslå en helt ny linje, som dessutom skapar underlag för en förtätning av existerande stadsdelar.

Arbetet präglas av självständighet och förmåga att ta sig an aktuella problem i en annorlunda kontext.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-05-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Arets-planstipendiater-utsedda/