Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Årets Planstipendium har delats ut

Årets Planstipendium har delats ut

Karlskrona kommun delar varje år ut ett Planstipendium på 15.000 kronor totalt. De som fick ta del av stipendiet 2008 var Hugo Lindblad med 10 000 kronor samt Erik Blomdahl, Moa Ledzén, Kristine Bayard och Emil Berger som fick dela på 5000 kronor.

Årets planstipendiater Hugo Lindblad, Erik Blomdahl, Moa Leidzén, Kristine Bayard och Emil Berger.

Den 13 november delades årets Planstipendium ut för åttonde året i rad. Stipendierna gick till förtjänstfulla arbeten vid utbildningsprogrammet för Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola. Arbetena ska behandla planeringsfrågor av intresse för Karlskrona kommun.

Utdelandet skedde i samband med Miljö- och byggnadsnämndens ordinarie sammanträde som förläggs till Fysisk planerings programmet på BTH en gång om året, som en del i undervisningen.

Med 10 000 kr

Hugo Lindblad, fp  02
för examensarbetet:

Gata eller väg? Förslag till utveckling av Mölndalsvägen, Södra Vägen och Göteborgsvägen

Ett väl genomfört förslag på hur trafiklandskapet kring en stor infartsväg kan omvandlas till en attraktiv urban miljö.

Med 5000 kr

Kristine Bayard, Emil Berger, Erik Blomdahl och Moa Leidzén, fp04
för projektet:

Köpmanshamn

Ett radikalt förslag till omvandling av stadsrummet vid Fisktorget, Trossö, baserat på rumslig syntaxanalys.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-11-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Arets-Planstipendium-har-delats-ut/