Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ändring av hastighetsbegränsning på Österleden

Ändring av hastighetsbegränsning på Österleden

Från och med den 11 juni 2009 sänks hastigheten till 70 km/tim på Österleden mellan Verkökrysset och Oskarsvärn.

SjuttioskyltSträckan är hårt trafikerad och hastigheten sänks för att minska olycksrisken.

Genom att sänka hastigheten från 90 km/tim till 70 km/tim minskar risken att dödas vid en frontalkollision från 70 % till 10 %. Vägverket rekommenderar 70 km/tim som högsta hastighet på vägar där det finns risk för kollision med mötande trafik och där det är höga trafikflöden.

Konsekvenserna av hastighetssänkningen blir förutom minskad olycksrisk även minskade bullernivåer, lägre bränsleförbrukning samt en restidsförlängning på den aktuella sträckan med cirka 20 sekunder.

Tekniska förvaltningen
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-11-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Andring-av-hastighetsbegransning-pa-Osterleden/