Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Äldre i Karlskrona är mycket nöjda med sin omsorg

Äldre i Karlskrona är mycket nöjda med sin omsorg

Publicerad 20 oktober 2017 12:15 | Uppdaterad 20 oktober 2017 12:20
Resultaten från årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att de flesta av Karlskronas äldre trivs med både sitt boende, hemtjänsten och framför allt personalen.

Under våren genomfördes årets brukarundersökning inom äldreomsorgen bland personer i Karlskrona kommun, 66 år och äldre, som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Totalt har över tusen äldre i kommunen svarat på frågorna i undersökningen. Svaren visar att de flesta upplever att de får ett bra bemötande från personalen, både inom hemtjänsten och på äldreboenden.
Förtroendet för personalen är stort och en hög andel av de svarande anser att personalen utför sina arbetsuppgifter bra och tar hänsyn till de äldres åsikter och önskemål.

Bland de som bor på äldreboende uppger de allra flesta att de har fått en lägenhet på just det boendet som de ville bo på, att de känner sig trygga och att de tycker om maten som serveras.

– Även förra året visade undersökningen att de äldre i Karlskrona är mycket nöjda, men i år är resultaten ännu bättre, säger Martin Olsson, förvaltningschef för äldreförvaltningen.
– Det är roligt att se att vi verkligen har blivit ännu bättre inom de områden där vi har ansträngt oss extra mycket sedan förra året, som hur de äldre upplever möjligheterna att få komma ut och hur meningsfull de känner att vardagen är.

Precis som tidigare år visar undersökningen att många äldre ibland känner sig ensamma.

– Det är en komplex fråga med många delar som påverkar, men det är något som vi fortsätter att jobba med, berättar Martin Olsson. Det pågår aktiviteter för att de äldre inte ska behöva känna så.

På i stort sett samtliga frågor är svaren mer positiva bland de äldre i Karlskrona kommun jämfört med i hela Blekinge och även i hela landet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Aldre-i-Karlskrona-ar-mycket-nojda-med-sin-omsorg/