Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / 25 miljoner satsas på skolorna i Lyckebyområdet

25 miljoner satsas på skolorna i Lyckebyområdet

I Lyckebyområdet finns idag sex kommunala skolor och verksamheten spänner från förskola till år 9. Behovet av både skola och förskola ökar i området och därför görs satsningar på 25 miljoner kronor fram till 2011 på skolorna i området.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur förskole- och skolverksamheten ska se ut. I förslaget behålls alla skolor, men verksamheten förändras något.

Förslaget är nu lämnat från Barn- och ungdomsförvaltningen till Barn- och ungdomsnämnden för politisk behandling och beslut på nämndens möte den 28 januari 2009.

Lyckebyskolan

Årskurs 6 flyttas till Vedebyskolan och Lyckeby blir en F – 5 skola. Skolan sammanförs organisatoriskt med Verköskolan. För att förbättra lokalerna på Lyckebyskolan satsas en miljon kronor.

Verköskolan

Verköskolan sammanförs organisatoriskt med Lyckebyskolan. Eleverna går i förskolesklass och år 1 – 2 på Verkö och årskurs 3 – 5 på Lyckebyskolan. På Verkö byggs förskoleverksamheten ut till 3½ förskoleavdelning. En ny paviljong byggs samtidigt som markarbeten och en förbättring av utemiljön görs till en total kostnad av sju miljoner kronor.

Östra Torpskolan

Årskurs 6 flyttas till Vedebyskolan och Östra Torpskolan blir en F – 5 skola. Dagbarnvårdarverksamheten i Kronotorp omvandlas till en förskoleavdelning på Östra Torpskolan.

Kättilsmåla skola

Årskurs 6 flyttas till Vedebyskolan och Kättilsmåla skola blir en F – 5 skola. Fritidshemsverksamheten övergår i kommunal drift.

Spandelstorpsskolan

Årskurs 6 flyttas till Vedebyskolan och Spandelstorpsskolan blir en F – 5 skola. Fem miljoner kronor satsas för att komplettera skolans basutrymmen.

Vedebyskolan

Vedebyskolan blir en 6 – 9 skola och tar emot elever som ska gå årskurs 6 från de övriga skolorna i området. Tolv miljoner kronor satsas för att förbättra skolans utemiljö, entré, elevskåp, bibliotek, mötestorg och möbler. Skolan ska också få ett trådlöst nätverk för internetuppkoppling.

För mer information
Henrik Lindgren
Verksamhetschef för skola och fritidshem
0455-30 36 23

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-01-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/25-miljoner-satsas-pa-skolorna-i-Lyckebyomradet/