Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / 2011 års planstipendiater utsedda

2011 års planstipendiater utsedda

Publicerad 10 november 2011 11:02 | Uppdaterad 10 november 2011 11:24
Årets planstipendium till förtjänstfulla studentarbeten vid utbildningsprogrammet i Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola har delats ut till Emma Josefson och Lena Johansson.

bild Årets planstipendiater Emma Josefson och Lena JohanssonKarlskrona kommuns planstipendium till studenter som läser Fysisk planering delades i år mellan Emma Josefson och Lena Johansson. De tilldelas 15 000 kronor för examensarbetet "From Different Perspectives – A case study of a slum area in Bhubaneswar India". 

Juryns motivering
För ett examensarbete som kritiskt granskar den fysiska planeringens roll i tredje världen och dess relevans för lokalbefolkningen. Författarna har levt på orten och i samverkan med det lokala socialkontoret utarbetat ett planförslag över ett bebott område. Planen har sedan utsatts för granskning på olika nivåer där synpunkter har framförts. I en avslutande del förs en diskussion om fysisk planering är ett lämpligt medel att stödja lokalbefolkningen.

Fakta
Programmet Fysisk planering utbildar planeringsarkitekter och är en av Sveriges arkitektutbildningar. Efter fem års heltidsstudier får studenterna en Teknologie Masterexamen. Fysisk planering handlar om användning av marken och den byggda miljön utifrån sociala, ekologiska, estetiska och samhällsekonomiska synpunkter.

För mer information
Hans Juhlin
Stadsarkitekt
0455-30 32 67

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-11-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/2011-ars-planstipendiater-utsedda/