Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  /  Begränsad besöks- och telefonservice på bygglovsavdelninge...

Begränsad besöks- och telefonservice på bygglovsavdelningen

Publicerad 15 september 2011 10:37 | Uppdaterad 15 september 2011 10:38
Väldigt många bygglovsansökningar lämnas in till Karlskrona kommun. Nya rutiner i den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj 2011, gör att många kompletteringar behöver göras i efterhand. För att undvika att handläggningstiderna blir alltför långa kommer besöks- och telefonservicen tillfälligt att minskas fram till 31 oktober på plan- och bygglovavdelningen.

Öppettiderna för besöks- och telefonservice kommer fram till den 31 oktober att vara måndag till fredag mellan klockan 10.00 – 12.00.

Avsikten med åtgärden är att prioritera arbetet och minska handläggningstiden för de bygglovsansökningar som lämnats in.
– Vi behöver prioritera de ansökningar som kommit in, säger Ola Swärdh som är plan- och bygglovchef.  Nya rutiner för bygglovärenden på grund av den nya plan- och bygglagen gör att ett stort antal kompletteringar behöver begäras in.  Jag hoppas och tror att alla har förståelse för att vi gör så här under en kort period så att de som har lämnat in ansökningar får sina besked så fort som möjligt.

För mer information

Ola Swärdh
Plan- och bygglovchef
0455-30 35 11
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-09-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/--Begransad-besoks--och-telefonservice-pa-bygglovsavdelningen/