• Du är här:
  • Start
  •  / Om skolan

Om skolan

Välkomna till Jändelskolan 7-9! 

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommarledighet.
Höstterminen börjar onsdag den 23 augusti.

Du som ska börja åk 6 till hösten hittar information om "JÄNDELDAGEN" här eller via länk i fältet till höger.

Kort om Jändelskolan 7-9

Vi har ett tydligt fokus på kunskap, men också att tillsammans med eleverna utveckla social kompetens och empati.
Sedan hösten 1982 inleder vi höstterminen för eleverna i åk 7 med ett läger på Mörtsjöåsen. En upplevelse för våra elever att minnas länge.

Vi fortsätter skolans tradition att satsa på idrott och hälsa och deltar ofta med lyckat resultat i olika lagsporter samt på musik, där skolans kör och Musikhuset är välkända.
Vår NO-undervisning är också känd för att hålla hög klass. Flera gånger har skolans elever deltagit i både Pythagoras Quest och Teknikåttan med goda resultat.


IKT är ytterligare ett prioriterat område, där vi ständigt vill utvecklas både vad det gäller utrustning och pedagogik.


Jändelskolans vision för eleverna är:
att varje elev skall utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar
att varje elev skall ha positiva minnen från sin tid på skolan
att varje elev skall lämna skolan med lust att lära och nyfikenhet på livet

Vi vill ha en helhetssyn på lärande och ett eget syfte för elevens kunskapssökande, utveckla elevens självkännedom, sociala kompetens och förmåga till empati samt ge insikt i demokratiska värden.Jändelskolans mål:
1. Alla ska känna sig trygga på Jändelskolan 7-9
2. Vi vill öka förståelsen för hur mångfald berikar. Ingen ska utsättas för diskriminering på Jändelskolan 7-9
3. Öka elevernas måluppfyllelse
4. Öka våra elevers förmåga och ansvar vid användning av modern teknik
5. Eleverna ska lämna skolan med lust till fortsatt lärande och nyfikenhet på omvärlden.

Vi vill därför:
göra vår värdegrund så konkret som möjligt
låta den vara levande i det dagliga arbetet
göra den känd och förankra den hos personal, elever och föräldrar

 

 

 

 

 

 

 

 

Jändelskolan, Torhamnsvägen, 373 00 JÄMJÖ, 0455-30 40 47
This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Grundskolor/Jandelskolan-7-9/Om-skolan/