Logga för utskrift

Ekonomiskt bistånd

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte kan försörja sig på annat sätt, har rätt till ekonomiskt bistånd.

Det ekonomiska biståndet är behovsprövat. Det ska täcka kostnader för livsuppehälle med mera.

För att beräkna hur mycket bistånd du kan få så räknar vi in familjens alla inkomster och bidrag. Hur mycket pengar du kan få i bistånd beror också på hur många personer ni är i familjen och hur gamla barnen är.

Vid beräkningen av om du har rätt till ekonomskt bistånd används en norm som bestäms av regeringen. Regeringen har tagit beslut om en nationell riksnorm för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror m.m. Summan grundar sig på Konsumentverkets beräkningar för olika typer av utgifter som ett hushåll kan ha.

För rätt till bistånd krävs normalt att du står till arbetsmarknadens förfogande och är anmäld på arbetsförmedlingen. Om du är sjuk måste du kunna styrka det med läkarintyg. Om du har egna tillgångar ska de i första hand användas till ditt livsuppehälle.

Vill du ha information om eller ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången, så vänder du dig till Mottagningsteamet.

Söker du ekonomiskt bistånd för första gången, klicka här

 

Mera information hittar du i menyraden till vänster.


 

 

 
 
 
   
 

 

     

 


 

  
 
 
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Ekonomiskt-bistand/