Logga för utskrift

Karlskrona behandlingshem

Verksamheten riktar sig till alkohol- eller narkotikaberoende män, från 18 år, och som företrädesvis är mantalsskrivna i Karlskrona kommun.
 
Behandlingen är upplagd utifrån en miljöterapeutisk grund med fokus på gruppterapi och individuellt anpassade vårdplaner.

Behandlingen inleds i ett individuellt program med Introduktionsbehandling under de första två veckorna och därefter övergår klienten till deltagande i antingen Tolvstegsbehandling, Motivationsgrupp eller Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Utöver dessa grupper erbjuder vi även CRA (Community Reinforcement Approach), Återfallsprevention, program för Kriminalitet som Livsstil, Haschavvänjningsprogram, MI-samtal, rePULSE, Akupunktur, Friskvård, Massage, Avslappning, Föreläsningar och Social träning.


För de som vill gör vi även en Hälsoprofilbedömning som följs upp månadsvis. Efter avslutad behandling erbjuds eftervård under ca ett års tid.
Även utbildning för anhöriga ingår som en del av verksamheten.

Behandlingstiden är individuell och varierar utifrån behov och problematik. Stor vikt läggs vid utslussningen med bland annat boende och sysselsättning i slutfasen av behandlingen.

Innan inskrivning kan ske ska klienten vara abstinensbehandlad och drogfri. Inskrivningen föregås också alltid av ett informationssamtal med klienten.

Behandlingshemmet har 16 platser fördelade på 12 enkelrum och 2 dubbelrum
Vi är 11 personer, inklusive kock, som arbetar på Karlskrona behandlingshem.

Karlskrona Behandlingshem startade sin verksamhet 1999 och är en del av socialförvaltningens Vuxensektion. Behandlingshemmet är beläget i det natursköna området Gullberna Park där det finns möjligheter till både fysisk och psykisk rekreation via promenader i bokskogen och den förmånliga närheten till havet.

Vård på Karlskrona behandlingshem beviljas genom bistånd via handläggande socialsekreterare.

  • Kontakt

    • Ansvarig för Karlskrona behandlingshem
    • Ann-Helene Trolle
    • Verksamhetsledare
    • Telefon: 0455-30 43 81

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Behandlingshem-for-vuxna-missbrukare/