Logga för utskrift

Adlersten

Adlersten, särskilt boende

Adlersten är ett boende som ligger på Trossö.

Adlerstens särskilda boende har 21 lägenheter. Storleken på lägenheterna är mellan 30 och 45 kvm, de är stora och rymliga, vilket underlättar när behov av hjälpmedel uppstår. Alla lägenheter är enkelrum med egen dusch och toalett. Som boende har man också del i ett gemensamt kök och vardagsrum. Boendet kan också erbjuda en härlig balkong för sköna stunder sommartid.

Inriktningen på boendet är att ge stöd och hjälp till personer som har ett stort omvårdnadsbehov. Verksamheten på boendet går ut på att bibehålla den boendes förmågor genom att stimulera med vardagsaktiviteter, samt att arbeta med en flexibilitet i utförandet av arbetsuppgifterna.

Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut kommer enligt överenskommelse.

Adlersten saknar gemensam samlingssal, därför bedrivs aktiviteter på olika sätt, beroende på våra boende, på respektive avdelning.

Aktiviteter kan bestå av:

  • Underhållning
  • Gudstjänster
  • Vardagsaktiviteter
  • Besök av mobila träffpunkten
  • Social gemenskap
  • Utevistelse
Boendet ligger nära Hoglands Park som är ett trevligt utflyktsmål.

Övrigt

Det finns tillgång till hår- och fotvård.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-05-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Boende/Adlersten/