Logga för utskrift

Vi fortsätter att utveckla äldreomsorgen

Publicerad 23 november 2010 10:42 | Uppdaterad 23 november 2010 10:49
Ett nationellt kvalitetsregister i förebyggande syfte för äldre över 65 år.

Fr o m årsskiftet 2010/2011 ingår Karlskrona kommuns äldreomsorg i Nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Registret syftar till att förebygga fall, undernäring och trycksår som är viktiga områden för vårdtagare 65 år och äldre.

För vidare information, kontakta
Regional koordinator Åsa Ottosson, telefon 0455-30 44 17,
e-post This is an email address

Senior alert

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-11-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Vi-fortsatter-att-utveckla-aldreomsorgen/