Logga för utskrift

Tyck till om äldreomsorgen

Publicerad 2 april 2015 09:55 | Uppdaterad 2 april 2015 10:41
I månadsskiftet mars-april får alla som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på särskilt boende hem en enkät i brevlådan. Genom att svara på frågorna är man med och påverkar utvecklingen av omsorgen och vården.

Svaren på enkäten är viktiga för utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen i Karlskrona. Tidigare år har det till exempel uppmärksammats att många som bor på särskilda boenden vill vara utomhus mer och ha bättre utomhusmiljöer. Tack vare det har äldreförvaltningen nu påbörjat arbetet med att förbättra utomhusmiljöer med nya växter för att göra dem vackrare och asfalterade promenadstigar så att rullstolsburna hyresgäster får möjlighet att komma ut oftare. Under 2015 görs även uteplatser och balkonger på särskilda boenden mer trivsamma med fler planteringslådor och såbäddar för hyresgäster som är intresserade av trädgårdsarbete.

Enkäten 'Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?' kommer från Socialstyrelsen och skickas ut som postenkäter, med möjlighet att delta på internet för den som vill och kan.

Vanliga frågor och svar om enkätundersökningen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-04-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Tyck-till-om-aldreomsorgen/