Logga för utskrift

Projekt Äldres Bästa 2013

Publicerad 23 februari 2011 10:51 | Uppdaterad 23 februari 2011 10:58
Landstinget och kommunernas i Blekinges gemensamma försöksverksamhet i projektet Äldres Bästa 2013 Äldrelots i Blekinge.

Projekt Äldres Bästa 2013 Äldrelots i Blekinge

Landstinget och kommunerna i Blekinge har fått möjlighet att ingå i en gemensam försöksverksamhet med syfte att underlätta kontakten med vård och omsorg för äldre personer med ett sammansatt vårdbehov.

Försöksverksamheten kommer att drivas i projektform och finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är delaktig i projektet.

Syftet med försöksverksamheten är att planera för, analysera förutsättningarna samt att på prov införa äldrelotsar i Blekinge. Arbetet med äldrelotsar i länet kommer att påbörjas med start i mars 2011 och pågå till 2013.

Äldrelotsen ska ha en stödjande funktion genom att bland annat kunna vara delaktig i vårdplanering, följa upp informationsöverföring samt ha fokus på hälsofrämjande insatser för såväl den enskilda individen som anhöriga. I äldrelotsens uppdrag ingår också att fortlöpande identifiera och dokumentera eventuella brister av vårdens och omsorgens processer.

Från och med vecka 11 (14/3) nås äldrelotsarna på telefonnummer
0455-73 10 34.
Äldrelotsarna har e-postadress This is an email address

Annika Davidsson
Projektledare
Äldres Bästa 2013

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-02-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Projekt-Aldres-Basta-2013/