Logga för utskrift

Frågor & svar angående elektroniska lås

Information om de elektroniska låsen i hemtjänsten.

Omkom mannen för att låset inte gick att öppna?
Nej. Den tekniska undersökningen som polisen gör är inte färdig, men räddningstjänsten bedömer att branden hade pågått under lång tid och att mannen omkom innan hemtjänstpersonalen var på plats.

Varför måste alla lämna in en reservnyckel?
Den låstyp som används är väl beprövad. Det är mycket ovanligt att de inte fungerar. Efter branden har det uppkommit en osäkerhet på hur stark värme de elektroniska låsen klarar innan de slutar att fungera. Under tiden som det utreds ska därför alla hemtjänstgrupper ha tillgång till en reservnyckel.

Vilka använder elektroniska nycklar idag?
Elektroniska nycklar används bara av hemtjänsten. Nattpatrullerna använder fysiska nycklar till samtliga brukare. Totalt har 1 250 brukare elektroniska lås hemma, cirka 500 till 700 av dem behöver lämna in en reservnyckel.

Vilka brukare är det som behöver lämna in en reservnyckel?
I dessa områden behöver brukarna lämna in en reservnyckel.
Hasslö, Nättraby, Holmsjö, Tving/Fridlevstad, Rödeby öst, Rödeby väst, Fågelmara, Torhamn, Jämjö, Ramdala, Sturkö, Kättilsmåla, Lyckeby Centrala, Lyckeby Yttre, Kungsmarken, Hästö.

Hur lämnar jag in min reservnyckel?
När hemtjänstpersonalen kommer på sitt vanliga besök hos brukarna kommer de att berätta hur det ska gå till. Arbetet ska vara färdigt inom tio dagar. De som inte har hemtjänst kommer att kontaktas av hemtjänstpersonal.

Om mitt lås inte fungerar hur kommer hemtjänsten då in till brukaren?
Det går alltid att öppna inifrån utan mobiltelefon, precis som ett vanligt lås. Utifrån går det att öppna med nyckel.

Det finns en reservnyckel till varje brukare som har hemtjänst med elektroniskt lås, men de används bara av nattpatrullen. För att öka säkerheten ska nu ska varje hemtjänstgrupp ha en reservnyckel med sig och därför behöver varje brukare lämna ytterligare en nyckel.

Under tiden som nycklar nu samlas in från brukare igen är beredskapen för att lämna ut nycklar förstärkt.

Påverkar detta porten in till de hus där jag bor?
Nej, det går alltid att öppna inifrån med låsvredet och utifrån med en nyckel.

Hur kommer ni att göra nu med det digitala låset och även med nycklarna till brukaren/larmtagaren?
Vi kommer att fortsätta att använda det digitala låset, men alla hemtjänstgrupper ska tillgång till reservnycklar fram till dess att vi har utrett hur mycket värme de elektroniska låsen klarar.

Vem står för kostnaden för att eventuellt behöva tillverka en ny nyckel som brukaren ska lämna till hemtjänsten?
Finns inte den gamla nyckeln kvar hos brukaren, då står Karlskrona kommun för kostnaden att tillverka en ny nyckel.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Okad-sakerhet-efter-branden-i-Mommelycke/Fragor--svar-angaende-elektroniska-las-/