Logga för utskrift

Ny privat utförare i hemtjänsten

Publicerad 21 april 2010 14:26 | Uppdaterad 21 april 2010 14:30
Gertrud Care AB är från och med den 1 maj ny utförare i hemtjänst i Karlskrona kommun.

Logga Gertrud Care AB

Från den 1 maj 2010 ingår Gertrud Care AB som ny utförare i hemtjänsten i Karlskrona. Företaget erbjuder tjänster som omvårdnad, service, tvätt och städ i hela kommunen.

Du som är beviljad hemtjänst har möjlighet att välja den eller de utförare som ska hjälpa dig i hemmet. Du kan välja mellan kommunen och för närvarande fyra privata utförare som samtliga är godkända.

Presentation av utförare

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-05-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Ny-privat-utforare-i-hemtjansten/