Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Stöd & Omsorg
  •  / Nominera någon till funktionsstödsnämndens kvalitetspris

Nominera någon till funktionsstödsnämndens kvalitetspris

Publicerad 11 april 2017 10:33 | Uppdaterad 11 april 2017 10:41
Nu kan du nominera en person, enhet eller verksamhet till funktionsstödsnämndens kvalitetspris. Nytt för i år är att allmänheten kan nominera till priset.

Priset delas ut varje år inom funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun till en person eller enhet som genom ett konsekvent målarbete verkat för att uppfylla nämndens kvalitetsmål för verksamheten.

Här kan du läsa nämndens kvalitetsmål.
 
Syftet med kvalitetspriset är att stimulera och uppmuntra kvalitetsutvecklingsarbete inom alla delar av verksamheten.

Vem kan nominera?

Du som är kommuninvånare, brukare, anhörig eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till kvalitetspriset. Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

Hur nominerar jag någon?

Nomineringar och ansökningar skickas på mejl till:

This is an email address

eller via post till:

Funktionsstödsförvaltningen
Östra Hamngatan 7B
371 83 Karlskrona
Märk mejl alt kuvertet ”Kvalitetspris”

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukarfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska vara inskickad senast 30 april och prisutdelning sker i samband med nämndens sista sammanträde innan sommaren.

Vinnaren utses av en jury och får en prissumma. Pengarna ska användas till kvalitetsutvecklande aktivitet eller personlig kompetensutveckling.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Nominera-nagon-till-funktionsstodsnamndens-kvalitetspris/