Logga för utskrift

Mottagningscenter för nyanlända invigt

Publicerad 19 november 2013 13:30 | Uppdaterad 20 november 2013 14:25
I dag invigdes Karlskrona kommuns första mottagningscenter för nyanlända barnfamiljer och ensamkommande barn. På centret Välkomsten ska de få hjälp med att lära sig mer om hur främst den svenska skolan, men också samhället i stort, fungerar.

 - Tidigare har varje skola själv fått ta hand om sina elever. Med Välkomsten tar vi ett helhetsgrepp med utgångspunkt i barn- och ungdomsförvaltningen och ser till att barnen och deras föräldrar blir väl förberedda för det svenska samhället, säger verksamhetschefen Fredrik Jarny.

Under fyra veckors tid får föräldrarna information om olika verksamheter som till exempel polisväsendet, tandvården och Migrationsverket. Samtidigt får barnen grundläggande undervisning i bland annat svenska som andraspråk. En kartläggning över deras bakgrund och eventuella tidigare skolgång görs också.

- Ofta har det varit svårt att veta vilka kunskaper som döljer sig bakom bristande svenskkunskaper. Med hjälp av modersmålslärare/tolkar och två anställda koordinatorer, Anita Kullring och Åse Rubin, ska vi nu noggrant gå igenom vad eleverna kan och vad de behöver mer hjälp med när de börjar i den svenska skolan. Vi hoppas att detta sammantaget ska underlätta för familjerna att ta sig in i det svenska samhället och göra det lättare för skolor och förskolor att ta emot de här barnen på ett bra sätt, säger Fredrik Jarny.

På bilderna nedan syns Åse Rubin, Anahit Hunanyan och Anita Kullring i Välkomstens lokaler i Gullberna park.


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Mottagningscenter-for-nyanlanda-invigt/