Logga för utskrift

Levnadsberättelse

Publicerad 7 september 2010 10:12 | Uppdaterad 7 september 2010 10:15
Äldreförvaltningen inbjuder anhöriga till en föreläsning om levnadsberättelsens betydelse i vård och omsorg.

En levnadsberättelse är speciellt viktig för personer som själva har svårt att berätta och sätta ord på vad de tänker och känner. Levnadsberättelsen är kunskap för personalen och genom kunskap kan personalen förstå och bemöta varje person på ett professionellt sätt i den dagliga samvaron.

Tid: Tisdagen den 28 september 2010 klockan 18.00 – 20.00
Plats: Samlingssalen, Ekliden, Hillerödsvägen 35
Föreläsare: Bertha Ragnarsdottir från Linköping

Hjärtligt välkomna!


Upplysningar om föreläsningen lämnas av
Bodil Lindeberg, demenssjuksköterska, telefon 0455-30 44 71
Ejbritt Allerth, demenssjuksköterska, telefon 0455-30 47 17
Ing-Marie Rönneholm, demenssjuksköterska, telefon 0455-30 47 16

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-09-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Levnadsberattelse/