Logga för utskrift

Handikappnämndens kvalitetspris 2011

Publicerad 19 juni 2012 09:29 | Uppdaterad 19 juni 2012 09:38

I juni varje år delar handikappnämnden ut sitt kvalitetspris till några av handikappförvaltningens verksamheter. Syftet med kvalitetspriset är att stimulera och uppmuntra kvalitetsutvecklingsarbete inom alla delar av verksamheten.

2011 års vinnare är:

Första pris 10 000 kr

Johannesbergsvägens gruppboende för unga vuxna

Motivering:
Tilldelas kvalitetspriset efter att ha börjat en resa från struktur och reglering till individuellt och personligt. Johannesbergsvägen har på ett systematiskt sätt arbetat med målen för sin verksamhet, följt upp och visat på goda resultat. Det som tilltalat juryn är arbetet med att göra varje individs individuella stöd till det styrande i verksamheten.

Andra pris 8 000 kr

Social psykiatriska teamet – mobilt team som ger stöd i hemmet

Motivering:
En av våra största arbetsgrupper har lyckats att skapa en gemensam målbild där brukarnas fokus är i fokus. Teamet utvärderar upp sin verksamhet på ett engagerat och genomtänkt sätt. Teamet har lyckats få systematik i att följa upp samtliga sina beslutade insatser vilket gör att verkställigheten blir personlig, storleken och mängden till trots.

Tredje pris 6000 kr

Kummelvägens gruppboende för vuxna

Motivering:
Arbetslaget har, tillsammans med brukarna, arbetat med kommunikation. Arbetssättet har skapat möjligheter för den enskilde till fördjupad delaktighet och inflytande över sin vardag. Att på detta sätt jobba med kvalitet både individuellt och personinriktat kommer ge goda resultat.

Hedersomnämnande 3000 kr

Café Ruthensparre – daglig verksamhet

Motivering:
Personalen på Caféet utgår från brukarens förmågor och kunnande samtidigt som man ställer detta i relation till arbetsplatsens behov av kompetens och uppdrag – detta gör att vi skapar meningsfulla arbeten. Ni stödjer brukaren i deras självständighetsarbete och ni arbetar med egen reflektion, vilket gör att rätt saker blir gjorda på rätt sätt av alla på Caféet.

Smedjegatans gruppboende för vuxna

Motivering:
Ni har fortsatt er resa mot individuellt utformat stöd.
Ert arbete med att brukaren skall ha personliga mål, somliga nåbara andra drömmar, har tilltalat juryn. Det krävs att man siktar mot stjärnorna för att nå månen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-06-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Handikappnamndens-kvalitetspris-2011/