Logga för utskrift

Brukarundersökning inom äldreomsorgen

Publicerad 8 maj 2013 10:21 | Uppdaterad 8 maj 2013 10:23
Från slutet av april till och med mitten av juni genomför Socialstyrelsen en nationell undersökning till alla i målgrupperna 65 år och äldre.

Brukare ombeds svara på en enkätundersökning om hur de uppfattar sin vård och omsorg.

Syftet är att ur de äldres perspektiv följa upp kvalitet och tillgänglighet inom vården och omsorgen. Resultaten ska kunna användas för flera ändamål som har betydelse för de äldre själva, andra medborgare och ansvariga beslutsfattare.

Det är viktigt för undersökningens kvalitet och användningen av resultaten att så många som möjligt deltar.

Under första veckan i maj kommer brukare inom äldreomsorgen att få enkäten till sig. Den skickas till den adress som brukaren är folkbokförd på. Observera att nyinflyttade (från 1 mars) inte kommer att tillfrågas det här året, utan möjligen nästa år.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-05-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Brukarundersokning-inom-aldreomsorgen/